Φορεσιές

Τίτλος: Ελληνική παραδοσιακή βράδια

Τόπος: Εληα – Βέροια

Χρονολογία: 17/2/1999

Πληροφορίες: Τα παιδιά φοράνε φορεσιές από Θράκη (Μεταξάδες – Βυζάχτρες) και από τη Δρόπολη

Τίτλος:

Τόπος:

Χρονολογία:

Πληροφορίες: