Τμήματα χορού

Δάσκαλοι που δίδαξαν χορούς στο Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας

  • Κανδύλα Εύα
  • Μπεμπέτσου Αλκμήνη
  • Γαλάνης Κωνσταντίνος
  • Κόγκας
  • Τσάβος Δημήτρης
  • Τσαμήτρος Γιάννης
  • Κελεπούρης Αντώνης
  • Παπαρουσόπουλος Γιώργος
  • Αδαμίδου Κική
  • Χατζίκου Βούλα